Home Embassy Info Embassy Events Bilateral Relations Consular Services Economy & Trade Culture & Education Ambassador Bai Tian
Name List of Former and Current Ambassadors of China to Malaysia

Wang Youping (1975.1-1977.4 )

Ye Chengzhang (1977.12-1982.10)

Chen Kang (1983.3-1985.1)

Hu Gang (1985.4-1988.4)

Zhou Gang (1988.7-1991.4)

Jin Guihua (1991.8-1993.11)

Qian Jinchang (1994.1-1999.1 )

Guan Dengming (1999.2-2001)

Hu Zhengyue (2001.9-2004.2)

Wang Chungui (2004.4- 2006.8)

Cheng Yonghua (2006.8- 2008.8)

Liu Jian (2008.10-2010.6)

Chai Xi (2010.7-2013.12)

Huang Huikang (2014.1-2017.10)

Bai Tian (2017.11-)

Suggest to a Friend
  Print